close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها
loading...

دانلود پایان نامه

دانشکده ارشاد دماوند پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت مالی) موضوع ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها (مطالعه موردی: بانک ملت) استاد راهنما: جناب آقای دکتر اکبر عالم تبریز تابستان 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال…

پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

admin بازدید : 161 یکشنبه 13 تير 1395 نظرات ()

دانشکده ارشاد دماوند

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت مالی)

موضوع

ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

(مطالعه موردی: بانک ملت)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اکبر عالم تبریز

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌منظور مقایسه میزان رقابت‌پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف برای هر بانک، کارا بودن شعب آن می‌باشد. این پژوهش برای ارزیابی عملکرد و پی بردن به کارایی یا عدم کارایی شعب بانک ملت، ارائه گردیده است. برای این امر 30 شعبه که در شهر تهران واقع شده‌اند، و اطلاعات آنها در دسترس بوده، انتخاب و با روش‌های مختلف تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، تحلیل شدند.

در تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ملزم به مشخص کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشیم که از هزینه عملیاتی، هزینه سود پرداختنی، هزینه سرمایه‌ای و دارایی‌های ثابت هر شعبه به‌عنوان ورودی و سپرده‌ها، کارمزد و تسهیلات هر شعبه به‌عنوان خروجی، استفاده شده است. برای محاسبه کارایی شعب بانک ملت در روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها از  مدل کلاسیک CCR استفاده شده است ولی با توجه به مشکلات اساسی این روش‌، از مدل‌های پیشنهادی کائو و هانگ، رضوی و همکارانش، ماکویی و همکارانش و MinMax، استفاده گردیده است. در فرایند پژوهش، در هر مدل فوق، شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده‌اند و ضرایب کارایی برای هر شعبه محاسبه گردیده است. سپس مدل‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهترین مدل انتخاب شده است و شعب مرجع در بهترین مدل به‌ عنوان ملاک کارایی برای شعب ناکارا تعیین گردید.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، کارایی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه……………………………….. 2

1-2 بیان موضوع…………………………… 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………… 4

1-4 اهداف پژوهش………………………….. 5

1-5 فرضیه پژوهش………………………….. 6

1-6 سؤال‌های پژوهش………………………… 6

1-7 نوع و روش پژوهش………………………. 6

1-8 جامعه آماری………………………….. 6

1-9 تعریف واژگان کلیدی……………………. 6

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1 مقدمه……………………………….. 9

2-2 کارایی………………………………. 9

2-2-1 انواع کارایی……………………….. 11

2-2-1-1 کارایی فنی یا تکنیکی………………. 11

2-2-1-2 کارایی تخصیصی…………………….. 11

2-2-1-3- کارایی اقتصادی…………………… 12

2-2-1-4 کارایی ساختاری……………………. 12

2-2-1-5 کارایی مقیاس……………………… 13

2-3 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها:…………………….. 14

2-3-1 تاریخچه تحلیل‌پوششی‌داده‌ها…………….. 15

2-3-2 مزایای تحلیل‌پوششی‌داده‌ها……………… 16

2-3-3 معایب تحلیل‌پوششی‌داده‌ها………………. 17

2-3-4 مدل‌ CCR……………………………. 17

2-3-4-1 مدل نسبت CCR (ورودی محور)………….. 19

2-3-4-2 مدل مضربی CCR (ورودی محور)………….. 20

2-3-4-3 مدل پوششی CCR (ورودی محور)………….. 20

2-3-4-4 مدل‌های ورودی محور و خروجی محور……… 21

2ـ3-4-5 بازده مقیاس………………………. 22

2ـ3-4-5ـ1 بازده ثابت به مقیاس………………. 22

2ـ3-4-5ـ2 بازده متغیر به مقیاس……………… 23

2ـ3-5 مدل BCC……………………………. 23

2ـ3-5ـ1 مدل مضربی BCC (ورودی محور)………….. 23

2ـ3-5ـ2 مدل پوششی BCC (ورودی محور)………….. 24

2ـ3-5-3 مدل پوششی BCC (خروجی محور)………….. 25

2ـ3-6 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و مدل برنامه‌ریزی آرمانی. 25

2-3-6-1مدل DEA باهدف حداقل کردن متغیر انحرافی.. 26

2ـ3-6-2 مدل DEA باهدف حداقل کردن مجموع متغیرهای انحرافی  26

2ـ3-6-3 مدل DEA باهدف حداقل کردن حداکثر میزان انحراف 27

2-3-7 اوزان مشترک………………………… 27

2-3-7-1مدل پیشنهادی رضوی برای محاسبه اوزان مشترک 29

2-3-7-2 مدل پیشنهادی ماکویی……………….. 30

2-3-7-3 مدل پیشنهادی کائو و هانگ…………… 30

2ـ3-8 روش‌های رتبه‌بندی واحدهای کارا…………. 31

2ـ3-8-1 مدل اندرسون و پترسون………………. 32

2ـ3-8ـ2 رتبه‌بندی کامل با استفاده از DEA / AHP.. 32

2ـ4 الگوبرداری در DEA…………………….. 34

2ـ5 سوابق مطالعاتی……………………….. 35

2ـ5-1 مطالعات انجام‌شده در حوزه بانکی……….. 35

2ـ5-2 تحلیل پوشش داده‌ها، تحقیقات انجام‌شده در حوزه بانکی  37

2ـ5-3 نتیجه‌گیری در سوابق مطالعاتی………….. 40

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………….. 43

3-2 تاریخچه بانک ملت……………………… 43

3-3 روش تحقیق……………………………. 44

3-4 شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………. 45

3-5 تعیین ورودی‌ها و خروجی‌ها……………….. 46

3-5-1 ورودی‌ها……………………………. 46

3-5-2 خروجی‌ها……………………………. 47

3-6 مدل‌های بکاررفته در پژوهش………………. 48

3-7 انتخاب نرم‌افزار برای حل مدل‌ها………….. 49

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه……………………………….. 51

4-2 پارامترها و شاخص‌های مدل……………….. 51

4-3 رویکرد اول: ساخت و حل مدل CCR………….. 53

4-3-1 ارائه یک مدل CCR برای شعبه 30 و نتیجه حل آن    54

4-3-2 ارائه نتایج حل مدل CCR برای کل شعب……. 55

4-4 رویکرد دوم: ساخت و حل مدل پیشنهادی ماکویی.. 57

4-4-1 ارائه مدل پیشنهادی ماکویی و نتیجه آن….. 57

4-4-1 حل مدل اوزان مشترک ماکویی……………. 61

4-5 ضریب همبستگی اسپیرمن………………….. 61

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1 مقدمه……………………………….. 68

5-2 نتیجه‌گیری……………………………. 68

5-3 پیشنهادات کاربردی…………………….. 71

5-4 پیشنهادهایی برای محققین آینده………….. 72

5-5 محدودیت‌های پژوهش……………………… 73

منابع…………………………………… 74

پیوست‌ها…………………………………. 78

 

فهرست جداول

جدول 4-1 ورودی و خروجی‌های شعب بانک ملت……… 52

جدول 4-2 کارایی شعب بانک………………….. 55

جدول 4-3 اوزان مشترک ورودی‌ها و خروجی‌ها……… 62

جدول 4-4 کارایی شعب………………………. 62

جدول 4-5 مقادیر کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری مختلف مدل‌ها    63

جدول 4-6 رتبه‌بندی شعب در هر مدل……………. 64

جدول 4-7 مقادیر rs میان CCR و سایر مدل‌ها…….. 66 جدول 5-1 متوسط کارایی در هر مدل……………………. 70

جدول 5-2 تعداد واحدهای کارا در هر مدل……….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 25
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 75
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 104
 • بازدید ماه : 1,121
 • بازدید سال : 11,856
 • بازدید کلی : 25,592