close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین
loading...

دانلود پایان نامه

واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش“سیستمهای اطلاعاتی“ عنوان: بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی در ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران استاد راهنما: دکتر سید محمد علی خا تمی فیروزآبادی زمستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود…

پایان نامه بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین

admin بازدید : 63 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایشسیستمهای اطلاعاتی

عنوان:

بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی در ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد علی خا تمی فیروزآبادی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه حرکت جامعه جهانی بر مبنای پدیده دیجیتال و از طریق ابزارهای رایانه محور و با مفاهیم  الکترونیک ، دانش ، حقوق مالکیت معنوی و… شکل گرفته است . در واقع فرهنگ جهانی، استفاده از الگویی مشترک که دارای ارزش ها ، سبک و تکنولوژی های یکسان و در تعامل با یکدیگر باشند را الزامی نموده است. بنابر این بمنظور پاسخگویی به نیازهای جامعه کنونی و درآمیخته با تکنولوژی های به روز خصوصا در حوزه های رایانه ای می بایست تغییر وتحول بنیادی از طریق شناخت و ارائه خدمات نوین در سطح قابل قبول با هدف به حداقل رسانیدن چالشها رافراهم ساخت. هدف از تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری شناساندن شیوه ای روز آمد از مدل مغفول مانده درزنجیره تجارت به سازمان وبنگاه های اقتصادی ومشتریان وپیکره اقتصادی است که به بیان ایجاد راه کارهای مناسب برای استفاده از فرصتهای موجود در اقتصاد کشور وصنعت لجستیک و بهره مندی از نقاط قوت درون شرکت می پردازد. لذا در این پژوهش بر آن هسیتم تا با پیاده سازی فرایند قبض انبار الکترونیکی آمادگی برای تحول در شیوه فعالیت شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران (سهامی عام ) را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. بسیاری از محققان بر این اعتقاد می باشند که تحول در هر سازمانی نمی تواند بدون همکاری و همراهی افراد و سازمان صورت گیرد لذا امید آنست که آمادگی برای پیاده سازی فرایند یادشده در تمامی سطوح و متعاملین وجود داشته باشد.

کلید واژه ها:

انبارهای عمومی ، شرکت انبارهای عمومی ایران ، قبض انبار، قبض رسید ، برگ وثیقه ، قبض

انبارالکترونیکی ، مرجع تاییدکننده ، مرجع صادرکننده

فهرست

        چکیده 4

فهرست.. 5

فصل اول. 12

مقدمه. 13

بیان مسئله. 14

سوابق وپیشینه تحقیق. 14

فرضیه‌های تحقیق. 15

اهداف تحقیق. 16

مروری بر ادبیات تحقیق. 17

روش کار. 18

خلاصه. 19

خلاصه. 19

فصل دوم 21

مقدمه. 22

لجستیک و زنجیره تامین. 23

تعریف انبار و انبارداری.. 24

انواع انبار. 25

تعریف قبض انبار. 26

سند تجاری.. 29

جایگاه اسناد تجاری.. 30

نقش و کارکرد اسناد تجاری.. 31

اوصاف اسناد تجاری.. 32

ماهیت سند قبض انبار. 34

حقوق انبار. 35

تعریف انبار عمومی. 36

تاریخچه و روند فعالیت شرکت انبارهای عمومی. 36

شورای نظارت و هماهنگی انبار عمومی. 39

شیوه مدیریت و ارکان شرکت انبارعمومی. 40

ویژگیهای قبض انبار شرکت انبارعمومی(قبض رسید،برگ وثیقه) 40

مزایای برگ وثیقه. 41

مرجع صالح صدور قبض انبار. 43

تفاوت قبض انبارعمومی با سایر قبوض. 43

ظهر نویسی قبض انبار 44

شرایط انتقال سند 47

مطالبه قبض انبار 49

تادیه و تضمینات برگ وثیقه 50

تعهد صادر کننده سند 51

مسئولیت انبار 55

امنیت سند 57

تبدیل ید استیمانی انبارها به ید امانی. 58

بورس کالا. 59

انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا. 59

مهلت تسویه. 60

زمان تحویل. 61

وجوه تضمین. 61

سپرده کالایی. 61

بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن. 64

پیشینه و عقود بانکداری اسلامی. 64

تفاوت مبادله الکترونیکی با تجارت الکترونیکی. 67

اسناد الکترونیکی. 67

حقوق تجارت الکترونیک.. 69

بانکداری الکترونیکی. 72

تاریخچه قبض انبار الکترونیکی و گامهای اجرایی پیاده سازی.. 72

برخی اظهارنظر ها در خصوص قبض انبار الکترونیکی 72

سازمانهای و بنگاههای اقتصادی ذی نفع در قبض انبار الکترونیکی. 75

بررسی تطبیقی قبض انبار. 77

مقایسه مزیت مدل قبض انبار الکترونیکی. 79

مدل مفهومی تحقیق حاضر. 80

مدل مفهومی ایالات متحده آمریکا 81

خلاصه فصل دوم 81

فصل سوم. 83

مقدمه. 84

روش تحقیق. 85

فرایند تحقیق. 87

جامعه آماری.. 87

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 87

روشهای جمع آوری اطلاعات.. 88

اعتبار یا روایی تحقیق. 88

اعتماد یا پایایی تحقیق. 89

متغیرهای تحقیق. 89

خلاصه فصل سوم 90

فصل چهارم. 91

مقدمه. 92

توصیف داده ها 93

الف-ویژگی های جمعیت شناختی. 93

جدول الف-توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 93

جدول ب- توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 94

جدول ج- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان. 95

جدول د- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان. 96

جدول شماره  1- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه آشنایی با قبض انبار قابل وثیقه گذاری شرکت انبارهای عمومی وجود دارد. 97

جدول شماره  2- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مخاطبان شرکت انبارهای عمومی از کارکرد های قبض انبار بعنوان ابزار تامین مالی آشنایی دارند. 98

جدول شماره  3- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه کارکرد های قبض انبار شرکت انبارهای عمومی در تامین رضایت مشتریان موثر است . 99

جدول شماره  4- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه کارشناسی بانک ها بعنوان تامین کننده اعتبار قبض انبار وثیقه سپاری شده مورد قبول مخاطبان می باشد. 100

جدول شماره  5- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تامین اعتبار و سرمایه در گردش برای صاحبان کالا از طریق وثیقه سپاری کالا در شرکت انبارهای عمومی را چگونه ارزیابی می نمایید……………………………………………………………………………………….101

جدول شماره  6- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نقش بیمه ها در تضمین پرداخت اعتبار بانکها و کاهش ریسک خطرات برای کالاها و قبض انبار شرکت انبارهای عمومی  موثر است. 102

جدول شماره  7- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تضمین بیمه و تعهدات ان نسبت به کالاهای مورد وثیقه شرکت انبارهای عمومی را موثر می دانید. 103

جدول شماره 8 فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه شرکتهای استاندارد بعنوان مرجع تشخیص اصالت  و هویت کالاها را مناسب ارزیابی می نمایید  104

جدول شماره  9- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه ارزیابی کالا توسط شرکتهای بازرسی و ارائه گزارش آنها مورد تایید میباشد 105

جدول شماره  10- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه شرایط و تسریع درزمان اعطای تسهیلات درروند اجرایی قبض انبار الکترونیکی موثر می باشد  106

جدول شماره 11- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تمایل به تامین اعتبار ازطریق قبض انبار الکترونیکی شرکت انبارهای عمومی وجود دارد 107

جدول شماره 12 -فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه صاحبان کالا از مکانیزم عرضه کالا در بورس کالا یا انرژی آگاهی دارند0. 108

جدول شماره  13- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مطلوبیت نگهداری کالا در انبارهای شرکت انبارهای عمومی را چگونه ارزیابی می نمائید  109

جدول شماره  14 -فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه حذف هزینه های تضمین سپاری صاحبان کالا جهت انجام معامله کالا در بورس با اجراء قبض انبار الکترونیکی را چگونه ارزیابی می نمائید. 110

جدول شماره  15- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نگهداری،امنیت وانتقال داده های الکترونیکی توسط معاونت فناوری وزارت بازرگانی را چگونه ارزیابی می نمائید0. 111

جدول شماره  16- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه به توانایی بورس در نگهداری و انجام امور کارشناسی کالاها چه امتیازی می­دهید  112

جدول شماره  17- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه روش کد گذاری و طبقه بندی کالاها بر اساس رویه یکسان دارای اهمیت است   113

جدول شماره  18- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نرخ سود و مبلغ تسهیلات پرداختی توسط بانکها مورد قبول مخاطبان می باشد  114

جدول شماره 19- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه بکارگیری قبض انبار الکترونیکی وشیوه های تجارت الکترونیک برای شما دارای اهمیت می باشد 115

جدول شماره 20- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در تثبیت نام تجاری شرکت تاثیر دارد. 116

جدول شماره  21- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی میتواند در ارتقا و یا تثبیت برند شرکت انبارهای عمومی موثر باشد  117

جدول شماره  22- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه  تبدیل قبض انباراوراقی به قبض انبار الکترونیکی را چگونه ارزیابی می نمائید  118

جدول شماره  23- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در افزایش درآمدهای شرکت تاثیر دارد. ……….119

جدول شماره  24- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در توسعه فعالیت های عملیاتی شرکت موثر می باشد. 120

جدول شماره  25- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مدیریت براجرا و نظارت بربازار بورس وهمچنین اموراجرایی انبارها را چگونه ارزیابی می نمائید  121

جدول شماره 26- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مدیریت در اجرای قبض انبار الکترونیکی در افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت موثر است   122

جدول شماره  27- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه توسعه فعالیت های عملیاتی در کاهش هزینه های شرکت تاثیر دارد …123

جدول شماره 28- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی را بعنوان ابزار توسعه کسب و کار مناسب ارزیابی می نمائید…………………………………………………………………………………………………………………………………………….124

آزمون فرضیه ها 125

جدول شماره 29- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ساماندهی ارائه خدمات لجستیک و انبارداری با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری.. 125

جدول شماره 30- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ایجاد ارزش افزوده برای صاحبان کالا با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری.. 125

جدول شماره 31- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه افزایش درآمد با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری.. 126

جدول شماره 32- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه کاهش هزینه با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری.. 126

جدول شماره 33- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ارتقا و تثبیت برند با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری   127

جدول شماره 34- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه بستر مناسب توسعه فعالیت با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری   127

جدول شماره 35- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ارزش افزوده برای بنگاههای اقتصادی با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری 128

جدول شماره36 – نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه تحصیلات  پاسخگویان. 128

جدول شماره 37- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای  پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه سن  پاسخگویان. 129

جدول شماره 38- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه سابقه فعالیت  پاسخگویان. 129

فصل پنجم. 130

مقدمه. 131

یافته های توصیفی مربوط به پاسخگویان به تفکیک متغیرهای تحقیق: 131

مقایسه میانگین ها 132

آزمون فرضیه ها 134

نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با ارتقا شاخص های عملیاتی و مالی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران 135

محدودیت های تحقیق. 135

نتیجه گیری.. 136

پیشنهادات

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 17
 • بازدید امروز : 45
 • باردید دیروز : 31
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 119
 • بازدید ماه : 1,025
 • بازدید سال : 1,025
 • بازدید کلی : 28,034