close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس
loading...

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: مدیریت مالی عنوان: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع استاد راهنما:  دکتر مهدی همایون فر  بهمن 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه…

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس

admin بازدید : 74 دوشنبه 14 تير 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

استاد راهنما:

 دکتر مهدی همایون فر

 بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت موضوع. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 7

1-5-1- فرضیه های اصلی تحقیق. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق. 8

1-6- قلمرو تحقیق. 8

1-6-1- قلمرو موضوعی. 8

1-6-2- قلمرو مکانی. 8

1-6-3- قلمرو زمانی. 8

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات. 8

1-7-1- قابلیت بازاریابی. 8

1-7-2- قابلیت عملیاتی. 9

1-7-3- عملکرد مالی. 9

فصل دوم. 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- عملکرد مالی. 11

2-2-1- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد. 12

2-2-2- مدلهای ارزیابی عملکرد. 13

2-2-2-1- مدلهای حسابداری ارزیابی عملکرد. 13

2-2-2-2- مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد. 14

2-2-3- نسبتهای مختلف مورد استفاده در ارزیابی شرکتها. 15

2-2-3-1- نسبتهای نقدینگی. 15

2-2-3-1-1- مسئله نقدینگی. 15

2-2-3-1-2- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی. 16

2-2-3-1-3- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی. 17

2-2-3-1-3-1- شاخص فراگیر نقدینگی. 17

2-2-3-1-3-2- شاخص دوره تبدیل وجه نقد. 17

2-2-3-1-3-3- شاخص مانده نقدی خالص. 17

2-2-3-2- نسبتهای فعالیت. 17

2-2-3-3- نسبتهای سودآوری. 18

2-2-3-4- نسبتهای سرمایه‌گذاری. 19

2-2-3-5- نسبت پوشش. 19

2-2-3-6- نسبتهای اهرمی. 19

2-2-3-6-1- نسبت بدهی جاری. 20

2-2-3-6-2- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام. 21

2-2-3-7- شاخص کارایی‌ 22

2-2-4- بازده داراییها. 22

2-2-4-1- نرخ بازده دارایی ها. 24

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها. 25

2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 29

2-2-5-1- نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار. 31

2-2-5-2- نسبت سود به قیمت. 32

2-2-5-3- شاخص‌های کلان‌ اقتصادی. 32

2-2-5-3-1- نرخ تورم. 33

2-2-5-3-2- نرخ ارز. 33

2-2-5-3-3- نرخ رشد نقدینگی. 34

2-2-5-3-4- درآمد نفتی. 34

2-2-5-4- اجزای بازده. 35

2-3- مفهوم قابلیت. 36

2-4- قابلیت های بازاریابی. 37

2-4-1- اهمیت قابلیت بازاریابی در شرکت. 41

2-4-2- دسته بندی قابلیت بازاریابی. 41

2-4-3- مدل بلوغ فرایندهای بازاریابی. 43

2-4-4- اصول بنیادین مدل بلوغ فرآیندی. 43

2-4-5- قابلیت های تخصصی شده بازاریابی. 45

2-4-6- قابلیت های معماری بازاریابی. 45

2-4-7- ارتباط بین قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار. 46

2-5- قابلیت های عملیاتی. 47

2-6- پیشینه تحقیق. 48

2-6-1- تحقیقات داخلی. 48

2-6-2- تحقیقات خارجی. 49

فصل سوم. 51

3-1- مقدمه. 52

3-2- روش تحقیق. 52

3-3- جامعه آماری. 53

3-4- روش نمونه گیری و اندازه نمونه. 54

3-5- ابزار گردآوری دادهها. 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 55

3-7- مدل ریاضی تحقیق. 55

3-8- متغیرهای تحقیق. 56

3-9- روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها. 56

3-10- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصاد سنجی. 57

فصل چهارم. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 59

4-2-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 60

4-3- آمار استنباطی. 60

4-3-1- آزمون پایایی. 60

4-3-2- آزمونهای چاو و هاسمن. 61

4-3-3-  بررسی فرضیات تحقیق. 62

فصل پنجم. 67

5-1- مقدمه. 68

5-2- چکیده ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش. 68

5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه. 68

5-4- مقایسه نتایج آزمون فرضیه با نتایج پیشین. 70

5-5- محدودیت های تحقیق. 70

5-6- پیشنهادات تحقیق. 71

5-6-1- پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش. 71

5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 71

منابع. 72

پیوست . 7

فهرست جداول

جدول3-1- مراحل نمونه گیری. 54

جدول4-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 60

جدول4-2- آزمون ریشه واحد. 60

جدول4-3- آزمون های چاو و هاسمن. 61

جدول4-4- بررسی زیر فرض اول فرضیه اول. 62

جدول4-5- بررسی زیر فرض دوم فرضیه اول. 63

جدول4-6- بررسی زیر فرض اول فرضیه دوم. 64

جدول4-7- بررسی زیر فرض دوم فرضیه دوم. 65

جدول4-8- بررسی فرضیه سوم. 66

چکیده

دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) عملکرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت­ها به طور گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت­ها و دانش انباشته شده که شرکت­ها را قادر به هماهنگ کردن فعالیت­ ها و استفاده از دارایی­های خود می­کند” تعریف می­شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه نهایی تحقیق با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی 6 ساله، از سال 1387 الی سال 1392 انتخاب شد. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.

کلیدواژه: قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی، عملکرد مالی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 263
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 23
 • بازدید امروز : 125
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 154
 • بازدید ماه : 1,171
 • بازدید سال : 11,906
 • بازدید کلی : 25,642